YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

 

 

Styret består av:

 

Styreleder:     Inger Hansen

Nestleder:       Torstein Gjærde

Sekretær:       Viggo S. Valle

Kasserer:        Per Roos Dalen

Styremedlem: Espen Gjelseth

 

Revisor:          Inger Lise Sandø

 

Huskomitéen består av:

 

Leder:           Torstein Gjærde

Medlemmer:   Gunnar Martinsen

                     Helge Jæger Nilsen

 

 

 

 

Lagets formål er å binde folket i bygda sammen, skape trivsel og arbeide for bygda som helhet.