YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

 

Medlemsside

 

Vedtekter 

 

Årsmøteprotokoller - kommer etter hvert

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagets formål er å binde folket i bygda sammen, skape trivsel og arbeide for bygda som helhet.